Hvert år i første kvartal afholdes der generalforsamling i Kongelundens Rideklub.

Bestyrelsen indkalder hertil og alle medlemmer er velkomne. På mødet gennemgårs det forgange år, herunder klubbens økonomi og der snakkes om det kommende år. Referater af generalforsamlingerne kan ses herunder. 

2021

Generalforsamlingen 2021 forventes afholdt d. 25. marts 2021 kl. 19 i klubhuset (alternativt det lille ridehus). Referat uploades snarest derefter. 

Såfremt det ikke er muligt at afholde generalforsamlingen på forsvarlig vis d. 25. marts 2019 grundet coronarestriktioner kan bestyrelsen være nød til at udskyde generalforsamlingen. I så fald vil det blive meldt ud på nyhedsmail til medlemmerne samt her på hjemmesiden.

2020

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling, august 2020

2019

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2019

2018

Referat af ordninær generalforsamling, marts 2018

2017

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2017

2016

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2016