Hvert år i første kvartal afholdes der generalforsamling i Kongelundens Rideklub.

Bestyrelsen indkalder hertil og alle medlemmer er velkomne. På mødet gennemgårs det forgange år, herunder klubbens økonomi og der snakkes om det kommende år. Referater af generalforsamlingerne kan ses herunder. 

2021

Generalforsamlingen 2021 forventes afholdt d. 30. juni 2021 kl. 18 i klubhuset (alternativt det lille ridehus).

Sidste frist for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen er mandag d. 21. juni 2021 kl. 12 på mail til: Bestyrelsen@kongelunden.com.

Bestyrelsen byder på let aftensmad til de fremmødte.

Tilmelding skal ske til bestyrelsen på mail til: Bestyrelsen@kongelunden.com for at sikre, at vi kan overholde gældende coronarestriktioner samt sørge for mad og drikke til alle.

Referat uploades snarest derefter. 

Såfremt det ikke er muligt at afholde generalforsamlingen på forsvarlig vis d. 30. juni 2019 grundet coronarestriktioner kan bestyrelsen være nød til at udskyde generalforsamlingen. I så fald vil det blive meldt ud på nyhedsmail til medlemmerne samt her på hjemmesiden.

2020

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling, august 2020

2019

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2019

2018

Referat af ordninær generalforsamling, marts 2018

2017

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2017

2016

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2016