Bestyrelsen i Kongelundens Rideklub består af i alt syv medlemmer, inkl. én formand. De nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses herunder - klik på deres navn for at læse mere om dem hver især.
På denne side kan du også læse lidt mere om bestyrelsens arbejde samt finde referater af bestyrelsesmøder.

 

Bestyrelsen i Kongelundens Rideklub
 

Betina Svare
pt på barsel
Formand siden August 2020

Natasja Gürel Pedersen
Næstformand siden August 2020

Mette Rentzius Pedersen
Kasserer siden August 2020

Evy Davidsen Rosenbjerg
Sekretær siden August 2020

Pernilla Nøhr
Bestyrelsesmedlem siden December 2020

 

 

 

 

 

Linda Jensen
Bestyrelsesmedlem siden August 2020

 

Christina Stub Pedersen
Bestyrelsesmedlem siden April2021

 

Klubbens bestyrelsesmedlemmer vælges på klubbens generalforsamling, der afholdes én gang årligt i første kvartal. Bestyrelsens vission er at skabe den bedst mulige rideklub, ved at varetage medlemmernes interesser, og det er derfor vigtigt, at der eksisterer et tæt og tillidsbasseret samarbejde mellem bestyrelsen og klubbens medlemmer. Alle medlemmer opfordres til, at lade ris, ros, ideer og feedback komme til bestyrelsen, så der kan arbejdes aktivt for, at vi løbende forbedrer og udvikler klubben.
Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på: bestyrelsen@kongelunden.com - eller tage fat i os i rideklubben. 

Bestyrelsen har desuden et tæt samarbejde med klubbens seks udvalg samt med bestyrelsen i Kongelundens Ridecenter Fond (KRC), der ejer området rideklubben befinder sig på.Bestyrelsen mødes ca. 11-17 gange om året for at arbejde på drift, vedligehold og forbedring af Kongelundens Rideklub.

Referater af bestyrelsesmøder kan ses her.

Bestyrelsens funktionsbeskrivelse kan ses her.