Generalforsamling i KRK d. 9. februar kl. 18

04-01-2022

Kære medlemmer

Med denne mail ønsker vi at invitere jer alle til den ordinære generalforsamling 2022, onsdag d. 9. feb. Kl. 18 i Kongelundens Rideklub (klubhuset eller det lille ridehus afhængigt af deltagerantallet). Bestyrelsen byder på pølser og pølsebrød fra kl. 17:45. Tilmelding skal ske skriftligt senest den 1. februar 2022, kl. 20 til Bestyrelsen@kongelunden.com så vi kan sikre, at der er mad til alle og at vi vil kunne overholde eventuelle gældende coronarestriktioner. 

Generalforsamling Adresse: Tømmerupvej 276, 2791 Dragør. Den foreløbige dagsorden er:

1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 8. Eventuelt

Sidste frist for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen er 1. februar 2022 kl. 12.