Generalforsamling i KRK, d. 30/6-21

21-05-2021

Klubbens ordinære generalforsamling 2021 er desværre blevet udskudt et par gange pga. coronarestriktioner. Vi vil hermed invitere til generalforsamling d. 30. juni 2021 kl. 18 i klubhuset – alternativt i det lille ridehus afhængig af deltagerantal. Adresse: Tømmerupvej 276, 2791 Dragør.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. Forslag til vedtægtsændringer*

9. Eventuelt

*Klubbens vedtægter trænger til en opdatering – hvilket kun kan ske efter en beslutning med mere end 2/3 majoritet på en generalforsamling. Bestyrelsen sørger for at fremsende forslag til vedtægtsændringer til alle medlemmer inden generalforsamlingen, hvor afstemningen vil finde sted.  

Sidste frist for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen er mandag d. 21. juni 2021 kl. 12 på mail til: Bestyrelsen@kongelunden.com.

Bestyrelsen byder på let aftensmad til de fremmødte.

Tilmelding skal ske til bestyrelsen på mail til: Bestyrelsen@kongelunden.com for at sikre, at vi kan overholde gældende coronarestriktioner samt sørge for mad og drikke til alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kongelundens Rideklub