Velkommen til KRK

Coronarestriktioner i KRK pr. 29. oktober 2020:

  • Max 10 personer i hvert ridehus ad gangen. Ryttere og undervisere har fortrinsret.
  • Max 10 personer på/ved hver ridebane ad gangen. Ryttere har fortrinsret.
  • Personer over 12 år skal bære mundbind, når de går/står i ridehuset, samt på toilettet og i klubhuset. Man behøver ikke bære mundbind, når man rider. Der er intet krav om mundbind udendørs.

Vi opfordrer til, at:

  • Tilskuere så vidt muligt bliver hjemme, og ellers sidder med 2 meters afstand.
    (Ryttere under 12 år (15 år ved springning) skal dog fortsat være under opsyn af en voksen).
  • Der rides ude, når vind/vejr, bane og hest/pony tillader det og I ikke er flere end 10 personer på banen.

Som altid gælder det for alle, at man skal holde afstand, bruge håndsprint og blive hjemme, hvis man oplever sygdomssymptomer. Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er testet positiv, så bedes du holde dig fra KRK til du har testet negativ for Covid-19. Såfremt du bliver testet positiv med Covid-19 og du har befundet dig i KRK indenfor 48 timer før du fik symptomer/blev testet, bedes du informere bestyrelsen herom på: bestyrelsen@kongelunden.com.

Som restriktionerne er lige nu skal alle over 12 år altså bære mundbind, når man går/stå i ridehusene. Deraf betyder det også, at man skal bære mundbind, når man efter endt ridning samler gødning i ridehusene og det samme, hvis man trækker eller longerer sin hest.
Vi er meget opmærksomme på ikke at pålægge jer flere restriktioner end højst nødvendigt og såfremt noget af det kan lempes giver vi jer besked herom.

Vi beklager de konsekvenser det måtte have for jeres brug af KRK, men håber, at vi alle kan hjælpes ad med at overholde ovenstående krav i håbet om at klubben og ikke mindst ridehusene kan forblive åbne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Online booking

Bookinglisterne i det røde ridehus er nu erstattet af en online bookingportal.

Så ønsker du, at booke tid til løsspring/løs hest, longering eller undervisning med egen instruktør, så klik HER.

Linket er også sendt ud på nyhedsbrev, samt delt på vores facebook-gruppe: KRKs medlemmer.

For at booke en tid, skal man oprette en profil (eller logge ind med facebook-login). Det er i første omgang en forsøgsperiode, med online booking, hvilket er gjort for at gøre det lettere og mere tilgængeligt for KRKs medlemmer at booke tid til diverse aktiviteter. Vi håber, at I tager godt imod dette tiltag. Vi modtager meget gerne feedback på bestyrelsen@kongelunden.com.

Direkte link til online booking: https://bookingportal.com/kongelundens-rideklub

Lidt om KRK

KRK blev stiftet den 7. Juni 1967. Klubben har i øjeblikket 300 medlemmer, hvoraf de ca. 270 er aktive dressur-, spring- eller hyggeryttere.

Klubben lejer af KRC (Kongelundens Ridecenter Fond) et ca. 20000 m2 stort område med 2 ridehaller på (20 x 60 og 20 x 40 m), en udendørs dressurbane (20 x 60 m) samt en udendørs grusbane (72 x 88 m), som bruges både til spring og dressur.

Klubben har en del dressur undervisere og to springundervisere til at varetage klubbens undervisning. Der er springundervisning tirsdag og torsdag i alt 14 timer/uge, mens der p.t. er dressurundervisning mandag onsdag fredag og søndag p.t. 28 timer/uge. Klubben afholder også ridemærkekurser og -prøver.

Hvert år arrangerer klubben både distrikts og udv. klubstævner samt trænings stævner for klubbens egne medlemmer.

På selve området er der et antal bokse, som udlejes af KRC til nogen af klubbens medlemmer. På gårdene lige omkring KRK findes der ca. 120 heste opstaldet. Der udover kommer der ryttere ridende til KRK fra gårde, der er beliggende op til 2 km fra KRK.

Det er muligt at ride i Kongelundsskoven (ca. 0,5 x 2,0 km), på Amager sydstrand, samt den sydlige del af Amager Fælled mod køb af skovkort.

Du finder meget mere information om både ride- og opstaldnings muligheder samt klubbens arrangementer på disse sider.

Bestyrelsen


Fondens historie

Kongelundens Rideklub har til huse på lejede arealer tæt på Kongelunden. Klubbens baner og ridehuse med omliggende arealer ejes af Kongelundens Ridecenter Fond, som er stiftet med det formål at fremme ridesporten i Tårnby Kommune og sikre fundamentet for Kongelundens Rideklub.

Fondens indtægter må alene bruges til fondens formål.

Arbejdsdelingen mellem fonden og klubben er den, at klubbens er ansvarlig for medlems aktiviteter og daglig drift, mens fonden varetager de langsigtede investeringer i anlæg og arealer. Klubben søger tilskud fra fonden til større udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Kongelundens Ridecenter Fond ledes af en udpeget bestyrelse, som er selvsupplerende, og rideklubbens bestyrelse er altid repræsenteret i fondens bestyrelse.

Sådan blev Kongelundens Ridecenter Fond til

Kongelundens Ridecenter Fond blev dannet i 1990 efter nogle turbulente år for rideklubben.

Rideklubben havde forpligtet sig til et meget dyrt lejemål, der omfattede de to ridehuse og ridebanen.

Da der viste sig en mulighed for at købe arealerne og ridehusene, valgte en gruppe aktive ryttere og deres pårørende at gå i aktion. Fonden blev stiftet, og den investerede som det første i arealerne, hvor rideklubben nu har lejet de to ridehuse, ridebanerne og de røde stalde.

Rideklubben kunne således fortsætte som lejer af de arealer, som den har brug for, men nu hos en ejer der vil det samme som klubben selv, nemlig sikre en sund økonomi for klubben og dermed masser af aktiviteter for ryttere og rideinteresserede

Vedtægter