Velkommen til KRK

Lidt om KRK

KRK blev stiftet den 7. Juni 1967. Klubben har i øjeblikket 300 medlemmer, hvoraf de ca. 270 er aktive dressur-, spring- eller hyggeryttere.

Klubben lejer af KRC (Kongelundens Ridecenter Fond) et ca. 20000 m2 stort område med 2 ridehaller på (20 x 60 og 20 x 40 m), en udendørs dressurbane (20 x 60 m), en udendørs grusbane (72 x 88 m), som bruges både til spring og dressur, og ved Kongelundensskoven, ca. 5 minutters ridt fra KRK en kombineret dressur og springbane (75 x 75 m)

Klubben har en del dressur undervisere og to springundervisere til at varetage klubbens undervisning. Der er springundervisning tirsdag og torsdag i alt 14 timer/uge, mens der p.t. er dressurundervisning mandag onsdag fredag og søndag p.t. 28 timer/uge. Klubben afholder også ridemærkekurser og -prøver.

Hvert år arrangerer klubben både distrikts og udv. klubstævner samt trænings stævner for klubbens egne medlemmer.

På selve området er der et antal bokse, som udlejes af KRC til nogen af klubbens medlemmer. På gårdene lige omkring KRK findes der ca. 120 heste opstaldet. Der udover kommer der ryttere ridende til KRK fra gårde, der er beliggende op til 2 km fra KRK.

Det er muligt at ride i Kongelundsskoven (ca. 0,5 x 2,0 km), på Amager sydstrand, samt den sydlige del af Amager Fælled mod køb af skovkort.

Du finder meget mere information om både ride- og opstaldnings muligheder samt klubbens arrangementer på disse sider.

Bestyrelsen


Fondens historie

Kongelundens Rideklub har til huse på lejede arealer tæt på Kongelunden. Klubbens baner og ridehuse med omliggende arealer ejes af Kongelundens Ridecenter Fond, som er stiftet med det formål at fremme ridesporten i Tårnby Kommune og sikre fundamentet for Kongelundens Rideklub.

Fondens indtægter må alene bruges til fondens formål.

Arbejdsdelingen mellem fonden og klubben er den, at klubbens er ansvarlig for medlems aktiviteter og daglig drift, mens fonden varetager de langsigtede investeringer i anlæg og arealer. Klubben søger tilskud fra fonden til større udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Kongelundens Ridecenter Fond ledes af en udpeget bestyrelse, som er selvsupplerende, og rideklubbens bestyrelse er altid repræsenteret i fondens bestyrelse.

Sådan blev Kongelundens Ridecenter Fond til

Kongelundens Ridecenter Fond blev dannet i 1990 efter nogle turbulente år for rideklubben.

Rideklubben havde forpligtet sig til et meget dyrt lejemål, der omfattede de to ridehuse og ridebanen.

Da der viste sig en mulighed for at købe arealerne og ridehusene, valgte en gruppe aktive ryttere og deres pårørende at gå i aktion. Fonden blev stiftet, og den investerede som det første i arealerne, hvor rideklubben nu har lejet de to ridehuse, ridebanerne og de røde stalde.

Rideklubben kunne således fortsætte som lejer af de arealer, som den har brug for, men nu hos en ejer der vil det samme som klubben selv, nemlig sikre en sund økonomi for klubben og dermed masser af aktiviteter for ryttere og rideinteresserede.