Kongelundens Rideklubs Undervisning- og aktivitetsudvalg består af en række medlemmer, der interesser sig for undervisning, kurser og andre aktiviteter i rideklubben. 

Udvalget sørger derfor for god kontakt med underviserne, at skaffe nye, når det er nødvendigt, at planlægge og afholde kurser, foredrag og andre arrangementer i KRK. 

Udvalget består af en række medlemmer, der frivilligt arbejder for endnu bedre undervisnings- og aktivitetsmuligheder i rideklubben. 

Undervisningsudvalget består pt. af: 

Hvis du har den mindste interesse i at være en del af dette udvalg, så send en mail herom til: Bestyrelsen@kongelunden.com. 

Hvis du har en idé til et kursus, foredrag eller andet arrangement som bør afholdes i KRK så send en mail herom til: undervisning@kongelunden.com