Kongelundens Rideklubs Juniorudvalg har til formål at sikre, at det også er sjovt at være en del af KRK, når man er under 18 år. 

Udvalget kan derfor arrangere fastalavn, videoaftener eller andre arrangementer i klubhuset, fællesspisning for unge medlemmer, sløjestævner, pony-lege eller andet. 

Udvalget kan bestå af både vokse og børn. 

Udvalget består pt af: 

Hvis du har interesse i, at være en del af KRKs Juniorudvalg, så send snarest en mail herom til: Bestyrelsen@kongelunden.com 

Funktionsbeskrivelse for Juniorudvalget uploades snarest. 

 

Juniorudvalget søger nye medlemmer
Vi ønsker at etablere et Juniorudvalg, der har til formål at tage initiativ til arrangementer og andet rettet mod de unge ryttere i KRK. Juniorudvalget skal repræsentere alle de unge ryttere (under 18 år) i KRK og sikre, at det også er sjovt at være i KRK når man er juniorrytter. Både juniorryttere og forældre hertil er velkomne i udvalget. Vi forestiller os, at udvalget skal bestå af 5 personer. Alle pladser er ledige pt. Det anses som frivilligt arbejde, at være medlem i Juniorudvalget, og der gives derfor ikke nogen økonomisk modydelse.

Kontakt bestyrelsen@kongelunden.com hvis du ønsker en plads i udvalget.