Ordensregler

 Sikkerhed og ordensregler for KRK

Gældende fra 1. oktober 2017

Sikkerhedsregler

 1. Alle SKAL bære fastspændt og sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning.
 2. Alle ryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest under springning.
  (vi anbefaler at voksne også bærer vest).
 3. Alle børn under 12 år til pony/hest skal være under opsyn af en voksen. Dog ved springning er dette gældende for børn under 15 år (underviseren kan IKKE erstatte den voksne).
 4. Man må ikke springe / løsspringe, medmindre der er en person over 18 år tilstede.
 5. Alle ryttere skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og ved håndtering af hest når man benytter klubbens faciliteter. (Dvs. en glat/rillet sål, en lille hæl og fodtøj som ikke har snørebånd der kan hænge fast i stigebøjlerne).
 6. Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks at vikle træktovet/tøjlen om livet/håndleddet eller hånden.
 7. Når rytteren sidder på hesten skal pony/hesten bære trense på klubbens område. Dvs. på udendørsbanerne, i ridehusene og rotunden.
 8. Man må kun ride med headset i det ene øre, så man kan følge med i hvad der sker i ridehuset/banerne.
 9. Vis hensyn til dem der samler gødning i ridehuset.
  Når der samles gødning i ridehuset må man ikke slippe sin hest
 10. Løben, råben og voldsom adfærd er forbudt på klubbens område. Hunde er velkomne, men skal holdes i snor på klubbens område, og må ikke være forstyrrende for heste eller ryttere.
 11. Hesten/ponyen skal altid føres i grime med træktov eller trense på klubbens område.
 12. Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.
 13. Du må aldrig anvende sporer uhæmmet, og pisken bruges kun til almindelig irettesættelse og korrektion.
 14. Du skal kende og overholde klubbens sikkerhedsregler/ordensregler når du benytter
  KRK´s faciliteter.
 15. Sæt dig ind i klubbens forholdsregler i forhold til brand.
 16. Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.
 17. Vis hensyn til andre og hold en god tone.

1: Hvem og hvad gælder ordensreglerne for

 1. Ordensreglerne gælder overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.
 2. Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at sikkerheds og ordensreglementet overholdes, og kan påpege reglerne overfor andre ryttere.
 3. Det er klubbens bestyrelse, der er bemyndiget til, i særlige tilfælde, at dispensere fra ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger fra bestyrelsen skal altid ubetinget følges. Bestyrelsen kan i øvrigt til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet.
 4. Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med sikkerheds eller ordensreglerne rettes skriftligt til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen.
 5. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udstikke sanktioner enten som en mundtlig advarsel, skriftlig advarsel, karantæne eller bortvisning fra rideklubben, hvis medlemmer ikke overholder de sikkerheds/ordensregler, som klubben har lavet.

2: Færdsel på klubbens område

 1. Al færdsel på klubbens område foregår på eget ansvar.
 2. Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus, ridebaner, hegn etc. må ikke udsættes for unødig overlast. Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til klubbens bestyrelse.
 3. Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt.

3: Benyttelse af ridehusene, udendørsbanerne og rotunde

 1. Træning eller motionering af heste på klubbens område er kun tilladt, når rytteren har betalt ridekort for den pågældende periode. Husk kvittering for ridekort skal altid medbringes på klubbens område, da der er løbende kontrol af gyldigt kontingent og gyldigt ridekort.
 2. Har man glemt sit gyldige ridekort, vil man blive bedt om at forlade klubbens område. Har man gentagne gange ikke kunnet fremvise gyldigt ridekort, kan det udløse sanktioner som
  f.eks. mundtlig advarsel, karantæne eller bortvisning fra rideklubben.
 3. Der må KUN være løse heste i det lille ridehus (hvis ingen ønsker at benytte det) Hesten skal i givet fald være under konstant opsyn af en person. Hesten må også være løs i rotunden dog skal hesten også være under konstant opsyn her.
 4. Longering er kun tilladt i det lille ridehus og rotunden. Longering i det lille ridehus bør undgås, når det store ridehus er lukket. (se ridehusplan).
 5. Ved ridning eller longering af særligt urolige eller urutinerede heste, må man sørge for, at det foregår således, at det ikke er til gene for andre ryttere.
 6. Mandag, onsdag og fredag i primetime er der klokke i det store ridehus hvor der er tvunget volteskift når klokken lyder (alle rider på samme volte) Det samme gælder for det lille ridehus tirsdag og torsdag hvor det store ridehus er lukket grundet springning. Ryttere der får undervisning af klubbens faste undervisere, og som rider uden headset, behøver ikke følge volten.
 7. Som udgangspunkt mødes man altid venstre mod venstre, ryttere der skridter, benytter altid hovslaget.
 8. Dørene til ridehusene skal altid lukkes efter passage for at undgå udtørring af bunden.
  Man råber altid ”åbner” eller ”kommer ind” før man åbner porten, så rytterne er advaret.
 9. Al undervisning, løsspring osv. inddrages ved stævner og kurser. Se opslag på hjemmesiden og nyheds mailen.
 10. Når man benytter klubbens faciliteter, skal der altid gives plads til harvning eller andet frivilligt arbejde, som skal udføres i ridehusene eller udendørsbanerne.
 11. Det er kun tilladt at trække rundt med hesten i det store ridehus når der skal samles gødning. Det er dog tilladt at trække rundt med pony/hest i det lille ridehus.
 12. Inden man forlader ridehusene eller rotunden med sin hest samler man altid gødning efter sin og andres pony/hest. Det er tilladt at minde folk om at huske at fjerne gødning efter sig, inden de forlader ridehuset.

Ridehusplaner kan findes på hjemmesiden www.kongelunden.com. De opdateres løbende ved ændringer. Ridehusplanerne vil også kunne ses i begge ridehusene.

4: Springning

 1. Springundervisning i KRK foregår i det store ridehus tirsdag og torsdag i vinterhalvåret og fortrinsvis udenfor i sommer halvåret (se ridehusplan for nærmere info). Undervisningen kan dog rykkes ind i tilfælde af dårligt vejr eller hvis udendørs banen står under vand.
 2. Springrytterne tirsdag og torsdag må ikke bruge det lille ridehus eller dressurbanerne udenfor til opvarmning. Opvarmningen skal foregå hvor undervisningen finder sted eller på den store udendørsbane.
 3. Står der forhindringer på den store bane (springbanen) i sommerhalvåret, er der mulighed for at springe disse forhindringer, såfremt der ikke er mere end 3 ryttere på den store bane og disse ryttere direkte er adspurgt, og har givet tilladelse til man springer. (heri beregnes ikke ryttere indenfor det hvide dressur hegn, men de skal informeres om at der springes).
  Ryttere der benytter den dertil indrettede springbane kan henvises til de 2 dressurbaner såfremt der er plads på disse.
 4. Forhindringer tæt på det hvide dressur hegn må ikke springes hvis der er ryttere indenfor det hvide dressur hegn. Undtaget på vores faste springdage tirsdag og torsdag.
 5. Det er ikke tilladt at springe på den store bane når der er dressur undervisning udenfor med klubbens faste undervisere.
 6. Ved løsspringning i det lille ridehus er det 15 minutter pr. hest. Husk at sidste rytter der løsspringer har ansvaret for at rydde op.

5: Regler for undervisning

 1. Det er kun tilladt at ride undervisning hos klubbens egne godkendte undervisere eller man kan benytter egen underviser. Se tider for egen underviser på ridehusplanen.
 2. Det er kun klubbens egne faste godkendte undervisere der må opholde sig inde på banen når der undervises det er dog på eget ansvar. Rytterne der benytter faciliteterne skal vise hensyn til underviserne. Er der mange ryttere på banen skal underviseren som udgangspunkt trække til siden eller mod barrieren af sikkerhedsmæssige årsager.
 3. I egen undervisningstiderne må der max være 2 ad gangen, det er frit valg om man ønsker at bruge heatset.
 4. Det er ikke tilladt at bruge egen undervisnings tiderne som organiseret undervisning (undervisning på faste tider/med faste intervaller, f.eks. hver uge).
 5. Alle egen undervisere SKAL følge reglerne for egen undervisning. Det er medlemmets ansvar at sørge for at reglerne for egen undervisning overholdes. Egen underviserne er selv ansvarlige for at indberette deres indkomst til Told & SKAT. KRK forbeholder sig til en hver tid retten til at kunne følge op på indberetningen ved Told & Skat.

6: Bookinger

 1. For at benytte sig af løsspringning, longering (i det lille ridehus) spring med egen underviser eller egen underviser i dressur skal man skrive sig på booking listerne. Dette skal gøres på de laminerede sedler i det lille ridehus. Bookingerne vil kun være gyldige hvis der er navn på den underviser der skal undervise, og navn og telefon nummer på rytteren der har booket tiden og skal modtage undervisning, så det er muligt at opnå kontakt ved eventuelle ændringer.
 2. Booking må max foretages 1 uge i forvejen. Tider der bestilles tidligere end 1 uge før vil blive slettet af undervisningsudvalget. Skal du ikke bruge din bookede tid, så slet den hurtigst muligt, så andre har mulighed for at booke.
 3. Ved booking af spring med egen underviser og løsspring er det vigtigt at sørge for at springmateriale bliver sat på plads. Den sidste på listen er ansvarlig for at rydde væk.
 4. Undervisningsudvalget har ansvaret for bookinglisterne, og sørger for at de er opdateret, og følger op på om der finder organiseret undervisning sted.

7: Klokke regler

 1. Klokken er aktiveret på følgende dage og tider:
  I det store ridehus mandag-onsdag-fredag fra ca kl 16-20.
  I det lille ridehus tirsdag-torsdag fra kl ca 16-20.
 2. Hvis der er færre end 5 ryttere i ridehuset, og der ikke undervises kan rytterne aftale at ignorer klokken. Det kræver dog fuld enighed.

8: Longering

 1. Longering og andet arbejde for hånden i det lille ridehus, udenfor ridehusplanens angivne tidsrum, er kun tilladt, hvis samtlige tilstedeværende ryttere giver tilladelse. Kommer der nye ryttere i ridehuset, efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette, dog maksimalt 20 min.
 2. Tirsdag og torsdag må der først longeres efter kl. 20 grundet springning i det store ridehus.
 3. Udenfor de angivne longe tider på ridehusplanen må max en longerer ad gangen hvis der gives tilladelse fra de øvrige ryttere.

9: Rotunde

 1. Longering af pony/hest er kun tilladt max 20 min. Der må kun være en pony/hest ad gangen i rotunden.
 2.  Der er ikke tilladt at ride i rotunden.