Klubmesterskabsregler

Bestemmelser for afvikling af klubmesterskab i Kongelundens rideklub

Revideret februar 2019 af stævneudvalget i Kongelundens rideklub

 For alle gælder det at:

 • Klubmesterskabet afvikles over ét D-stævne i sidste halvdel af kalenderåret.
 • Rytteren skal være medlem af Kongelundens Rideklub (KRK) og må ikke være i restance til denne.
 • Rytteren skal have været medlem af KRK i mindst 3 måneder ved stævnets afvikling.
 • Hvis rytteren starter stævne, skal mindst et af de stævner, der er startet i indeværende kalenderår, være startet for KRK.
 • Hesten skal være opstaldet på Amager.
 • Undtaget er heste der er med på skoleophold uden for Amager, men hvor rytteren stadigvæk har relation til KRK.
 • Man må deltage med højest 2 heste i hvert mesterskab.
 • Er ekvipagen udklasset efter OUT-reglerne kan denne stadig deltage i konkurrencen om mesterskabet. Ekvipagen konkurrerer udelukkende om mesterskabet og kan ikke opnå placering i klassen. Ekvipager der har startet B-stævner, i aktuelle disciplin, i indeværende kalenderår, kan ikke deltage i mesterskabet.
 • Der kan efteranmeldes til mesterskabet frem til en time før lodtrækningen finder sted.
 • Der trækkes lod om startrækkefølgen til mesterskabet.
 • Lodtrækningen finder sted i sekretariatet, på det tidspunkt som er opgivet i information til rytterne. Hvis der ikke møder nogle ryttere op, foretages lodtrækningen elektronisk.
 • Et mesterskab afvikles kun hvis der ved sidste anmeldelsesfrist er 3 ekvipager tilmeldt, ellers aflyses mesterskabet. Der gives rosetter til de tre først placerede, dog skal programmet/runden være gennemført.

Dressur

Der findes 2 vindere, 1 for hest og 1 for pony.

Deltagelsen sker i ordinære klasser, hvor der kan deltage ryttere fra andre klubber.

Klasserne blive bedømt af to dommere.

Klubmesterskabet vil blive afviklet i følgende klasser:

For pony: LB2 B

For hest: LA2 A

Opgørelse af resultater

Når resultatet af klassen foreligger, er det den KRK rytter, med den højeste procent der er klubmester. Hvis to ekvipager er lige placeret i mesterskabet, kigges der på summen af karakter af samlet indtryk, er de to ekvipager stadigvæk lige placeret, kigges der på nr. 5 under karakter for samlet indtryk. Er ekvipagerne stadigvæk lige placeret herefter, deles mesterskabstitlen og vandrepokalen, men der trækkes lod om rosetterne og ærespræmierne.

Spring

Der findes 2 vindere, 1 for hest og 1 for pony.

Startrækkefølgen vil være den samme i de to hovedrunder såvel som i omspringningen.

Deltagelsen sker i ordinære klasser, hvor der også kan deltage ryttere fra andre klubber.

Klubmesterskabet vil blive afviklet i følgende klasser:

For pony: LB* Metode B12

For hest: LB* Metode B12

Opgørelse af resultater

Når resultatet af klassen foreligger, er det den KRK rytter med den bedste placering/resultat der bliver klubmester. Hvis to ekvipager er lige placeret til mesterskabet efter omspringningen, er det gennemsnittet af de to hovedrunder der gælder, er de fortsat lige, deles mesterskabstitlen og vandrepokalen, men der trækkes lod om rosetterne og ærespræmierne.

Vandrepokalen

Til hvert mesterskab hører en vandrepokal.

Der er klubmesterens eget ansvar at få pokalen graveret med navn og årstal. Ved aflevering af pokalen efter et år udleveres et erstatningsbægre der kan beholdes til evigt eje.

Vindes pokalen af samme ekvipage tre år i træk vindes pokalen til evigt