Indkaldelse til generalforsamling 1017

Se indkaldelsen her

Indkaldelse til generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
Kongelundens Rideklub
Tirsdag den 07. Marts 2017 kl. 19:00
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgenes beretninger
4. Championater
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.1. Henrik Edvardsen, Dorte Bencke Andersen, Rebecca Hansen
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Indkomne forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde
senest d.21/02-2017.
Der vil blive serveret pølser, samt varme og kolde drikkevarer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen