Championats Regler – Hjælpere

Hjælperchampionat

Revideret: 27. juni 2017

Indberet dine Hjælper championatspoints ved at udfylde formularen!

 • Optjeningsperioden for championatstimer er fra 1/6 til 31/12 2017
 • Prisoverrækkelse finder sted hvert år efter optjeningsperiodens udløb på generalforsamlingen.
  • Der vil blive givet præmie til de 3 medlemmer der har lagt flest timer i rideklubben.
  • Derudover bliver der uddelt en præmie til en tilfældig hjælper som har hjulpet over 10 timer i optjeningsperioden og som ikke er en af de 3 medlemmer med flest timer.
 • Alle medlemmer af Kongelundens rideklub kan deltage.
  • Udvalgsmedlemmer kan ikke optjene timer i championatet for hjælpertimer /arbejdsopgaver der ligger under udvalgets arbejdsopgaver.
  • Det er ikke en forudsætning at have ridehuskort, for at være med i hjælperchampionatet.
 • Hjælpen kan både være i forbindelse med stævner afholdt af stævneudvalget, samt hjælp i det daglige.
  • Der kan opnås timer for følgende i forbindelse med stævner:
   • Opsætning af springbane
   • Nedtagning af springbane
   • Banepersonale ved springstævner
   • Skriver ved både spring og dressur stævner
   • Speaker ved både spring og dressur stævner
   • Kritikhenter ved dressur stævner
   • Øvrigt forfaldent arbejde efter aftale med stævneudvalget
  • Der kan opnås timer for følgende udover hjælp i forbindelse med stævner:
   • Skovle hovslag blåt ridehus
   • Skovle hovslag rødt ridehus
   • Skovle hovslag rotunde
   • Feje barriere ned i blå ridehus
   • Feje barriere ned i røde ridehus
   • Pudsning af spejle blåt ridehus
   • Pudsning af spejle rødt ridehus
   • Slå græs
   • Klippe hæk
   • Maling af spring
   • Kører trillebøre med lort ud
   • Andet forfaldent arbejde efter aftale med respektive udvalg/bestyrelsen
  • Der kan opnås timer for hjælp ved arbejdsdage
   • Arbejdsopgaver defineret af bestyrelsen
  • Hjælpen gøres op i timer, den mindste mulige tid, der kan gives hjælpertime for er 15 minutter.
  • Hjælpen ved stævner registreres af stævneudvalget.
   • Øvrig hjælp skal indberettes via formularen på hjemmesiden.
   • Hjælpen skal være indberettet senest 14 dage efter denne er udført, hjælp udført i juni måned kan dog indberettes indtil 15. juli 2017.
  • Det er muligt for ikke-medlemmer med relation til medlemmer at lave timer til disse, det er dog stadigvæk den hjælpende der skal indberette timerne.