Nyhedsbrev Kongelundens Rideklub

      Ingen kommentarer til Nyhedsbrev Kongelundens Rideklub

Etablering af ny bestyrelse i KRK

Kære medlemmer

Indledningsvis vil vi gerne sige mange tak til det store fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling – hvor var det en fornøjelse at se det store engagement for vores alle sammens klub. Dernæst vil vi gerne sige tusind tak til den afgående bestyrelse for deres engagement og store stykke arbejde.

Som udgangspunkt kører klubben videre med de allerede planlagte aktiviteter – undervisning, kursus og stævner, med nye kræfter ombord. Vi er ved at udarbejde et katalog, der skitserer de tanker vi gør os om klubbens drift og udvikling. Det vil blive lagt op på KRK´s hjemmeside og tilpasses løbende med afsæt i medlemmernes input.

Vi har nu holdt vores første bestyrelsesmøde.
Referat af mødet er vedhæftet, samt uploadet til klubbens hjemmeside.

Vi har i bestyrelsen konstitueret os således:

Formand: Betina Svare
Næstformand: Natasja Gürel Pedersen
Kasserer: Evy Davidsen Rosenbjerg
Sekretær: Mette Rentzius Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Lotte Ekelund Kotzebue
Bestyrelsesmedlem: Juliet Vinther Troelstrup
Bestyrelsesmedlem: Linda Jensen

Vi afholder bestyrelsesmøder igen d. 14/9, 12/10, 2/11, 30/11 og 14/12.
Giv os endelig besked, hvis du har ideer eller input vi skal tage med på disse møder.

Klubbens drift
På mange måder vil klubben være den samme, som den I kender, men med nye kræfter ombord. Vi er i gang med overdragelsesprocessen, som skal sikre at vi er godt klædt på til den daglige drift, således at medlemmerne forsat kan bruge velfungerende faciliteter. Der er meget nyt og vi gør vores allerbedste for at holde klub og faciliteter tip-top.

Klubånd
Vi ønsker som bestyrelse at arbejde med afsæt i medlemmernes klub, for derved at bidrage til en rideklub med en fantastisk stemning for alle medlemmer. Det er en klub, hvor man kan lade op og hygge sig med sine klubkammerater, og hvor man uanset alder, ambition eller niveau, kan mødes om vores fælles passion – hestene.

Udvalg
På bestyrelsesmødet drøftede vi klubbens udvalg og deres formål. Stævneudvalg, Caféudvalg og Materialeudvalg skal naturligvis fortsætte det gode arbejde og alle udvalgsmedlemmer opfordres til at fortsætte. Vi synes, at der er en række udvalg, som kunne være fordelagtige for klubben og derfor er det planen at genoprette følgende udvalg: Juniorudvalg og Undervisnings- og aktivitetsudvalg (aktivitetsdelen indbefatter bl.a. kurser) samt oprette et Baneudvalg. For at sikre et godt samarbejde mellem diverse udvalg og bestyrelse har vi tilknyttet et bestyrelsesmedlem til hvert udvalg, hvis funktion er at være kontaktperson mellem udvalg og bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne er i første omgang repræsenteret således i diverse udvalg:

  • Natasja er kontaktperson for Stævneudvalget
  • Mette er kontaktperson for Caféudvalget
  • Evy er kontaktperson for Materialeudvalget
  • Juliet er kontaktperson for Juniorudvalget
  • Linda er kontaktperson for Undervisnings- og aktivitetsudvalget
  • Lotte er kontaktperson for Baneudvalget

Vi vil snarest opdatere hjemmesiden med oplysninger omkring udvalg i KRK.

Såfremt du har nogle kommentarer eller idéer til ovenstående vil vi meget gerne høre fra dig. Hvis du er interesseret i at blive en del af et af udvalgene, så skriv gerne til os på bestyrelsen@kongelunden.dk eller kontakt os på anden vis.

Samarbejde mellem bestyrelse og medlemmer

Vi opfordrer alle medlemmer til at give deres mening til kende – vi går en spændende tid i møde og det er altafgørende at have medlemmerne med på klubbens rejse.
Vi håber derfor at I vil tage kontakt til os (ringe, skrive eller tage fat i os i klubben) og dele tanker og input – vi er nysgerrige på hvad medlemmerne går og drømmer om.

Det er vores ambition at skabe så meget gennemsigtighed som muligt, så I som medlemmer altid har en oplevelse af at ”have fingeren på pulsen” i Kongelundens Rideklub.

Det er også vores intention at lave en medlemstilfredshedsundersøgelse, som vi håber I alle har lyst til at besvare (anonymt), så vi som bestyrelse har det bedste grundlag for at agere ud fra medlemmernes ønsker, behov og præferencer. Vi ønsker ligeledes at indkalde til et medlemsmøde for at skabe yderligere dialog. Mere om dette følger.

Helt generelt vil vi opfordre til så meget dialog som muligt. Som nyetableret bestyrelse ønsker vi at høre jeres mening, så vi sammen kan skabe den udvikling for KRK, der skaber mest mulig værdi for flertallet af medlemmerne.

Kommunikation via Facebook
Vi har på bestyrelsesmødet ligeledes besluttet, at Kongelundens Rideklub fremadrettet skal have to Facebook-grupper:

  • Kongelundens Rideklub – KRK: Denne er klubbens nuværende officielle Facebookside. Denne skal være for alle, der er interesseret i KRK. Dvs. både medlemmer og ikke-medlemmer. Gruppen vil fremover fungere som en ekstern gruppe, der især informerer ud af klubben.
  • KRK’s medlemmer: En nyoprettet gruppe, som vi opfordrer alle medlemmer til at være medlem af, for nemt at kunne følge med i daglige informationer. Det er også et forum, hvor medlemmer nemt kan kommunikere med hinanden og vil dermed fungere som en intern gruppe for KRK. Dog vil al vigtig information fortsat blive formidlet på hjemmesiden og i nyhedsbrev. Gruppen findes her.

Vi glæder os til det gode samarbejde!

De bedste hilsner

Kongelundens Rideklubs Bestyrelse
Betina, Linda, Evy, Juliet, Mette, Lotte og Natasja