Nyhedsbrev omkring Corona

      Ingen kommentarer til Nyhedsbrev omkring Corona

Der var i går meget run på Klub-modul da vi ville udsende nyhedsbrevet omkring forholdsreglerne og vi måtte forsøge flere gange.
Derfor oplevet nogle, at sammenyhedsbrevet modtages adskillige gange. Dette beklager vi, men har prioriteret at få meldt ud og kan ikke stoppe de mange nyhedsbreve.
Altså: Klubben er åben som normalt, dog skal i kontakte underviseren for at høre, om undervisning finder sted.
Derudover henstilles det, at man holder GOD afstand til hinanden, både i ridehus og udenfor