Øget lastbil-trafik på Tømmerupvej

Lidt orientering om landdigebyggeriet ved Ullerup givet af Svend Norup:
Projektet med jordtilkørslen nærmer sig sin afslutning ved Kongelundsvejen.
Vi forventer, at begynde jordtilkørselen via Tømmerupvej i den uge der kommer.
Af projektets samlede mængde på 300.000 tons jord, vil de sidste 15.000 tons blive kørt via Tømmerupvej.
Det er ca 500 lastbiler i de kommende uger.