Indkaldelse til generalforsamling

      Ingen kommentarer til Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
Kongelundens Rideklub
Tirsdag den 06. Marts 2018 kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgenes beretninger
4. Championater
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.1. Margit Bahnsen, Gitte Thomsen, Sascha Dalstrøm
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Indkomne forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde
senest d.20/02-2018.
Der vil blive serveret pølser, samt varme og kolde drikkevarer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen